Civiele Techniek

Het aanleggen van netwerken is ondenkbaar zonder graafwerk.

Daarom maakt civiele techniek deel uit van het aanbod van Lomitel. Met ervaren en goed opgeleide medewerkers, die weten hoe ze zorgvuldig moeten werken. Want een kabel ligt tientallen jaren in de grond en moet al die tijd goed blijven functioneren.

Ook wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van schade aan andere netten, als er gegraven wordt. Met een speciale App kunnen de graafmedewerkers zien of er leidingen zijn, die ze bij het graven kunnen tegenkomen.

Belangrijk is ook, dat de omgeving netjes is na afloop van de graafwerkzaamheden. Ervaren stratenmakers zorgen ervoor dat bestrating goed en stabiel wordt hersteld. Ook worden beplanting en gazons netjes hersteld.

Werken in vervuilde grond is een extra specialisatie van Lomitel. Als er sprake is van verontreinigde grond, worden speciale veiligheidsmaatregelen toegepast, zoals bescherming van medewerkers en voorbijgangers. Lomitel heeft voor deze werkzaamheden een afzonderlijk certificaat.

Niet alleen voor eigen werk, maar ook voor collega’s kan Lomitel dit gespecialiseerd werk uitvoeren.