WIBON Beheer

WIBON is de afkorting van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Deze wet bevat regels ter voorkoming van graafschade. 

De WIBON verplicht beheerders van netten om gegevens beschikbaar te stellen over de ligging van netten.

Wanneer iemand mechanisch wil gaan graven (bijvoorbeeld met graafmachines), dan moet vooraf informatie bij netbeheerders worden opgevraagd.

Dit gebeurt via het Kadaster, via een volledig elektronisch systeem. De netbeheerders hebben de gebieden waar netten liggen, geregistreerd bij het Kadaster.

De graver geeft aan in welk gebied gegraven gaat worden en het Kadaster stuurt een bericht naar alle netbeheerders die binnen dat gebied kabels of leidingen hebben.

De gegevens worden verzameld en aan de graver toegezonden. De digitale tekeningen kunnen worden bekeken met daarvoor geschikte Apps. Het is verplicht om de gegevens op de graaflocatie aanwezig te hebben.

In de praktijk zijn het vooral bedrijven, die deze gegevens opvragen en actief gebruiken.

Het beschikbaar stellen van de gegevens als netbeheerder vereist specifieke software-oplossingen. Daarmee wordt de koppeling gerealiseerd met het Kadaster en staan gegevens klaar om te worden geleverd zodra een aanvraag voor het gebied van de netbeheerder binnenkomt.

Lomitel verzorgt de beschreven koppelingen voor een flink aantal netbeheerders, zoals overheden, woningcorporaties en telecommunicatiebedrijven. Ook worden diverse kleinere netten beheerd, zoals netwerken op industrieterreinen en netten van chemiebedrijven. Want het gaat niet alleen om de wettelijke verplichting, maar ook om extra bescherming van de netten tegen eventuele graafschade. Immers kan een schade leiden tot stagnatie, gevaarlijke situaties of uitstroom van schadelijke stoffen.

De door Lomitel geboden oplossing biedt diverse extra’s, zoals meldingen van aanvragen waardoor men op de hoogte is van voorgenomen werkzaamheden. Ook zijn aanvragen op een kaart te raadplegen en tevens kunnen (periodieke) rapportages worden gemaakt van alle aanvragen. Dit kan ook nuttig zijn bij eventueel verhaal van schade op de veroorzaker.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op en wij vertellen u graag meer over ons aanbod.