Kwaliteit

Onze opdrachtgevers vinden het heel belangrijk om zekerheid te hebben ten aanzien van de kwaliteit, die Lomitel levert.

Daarom hanteert Lomitel diverse kwaliteitssystemen en wordt door middel van periodieke controles nagegaan of aan de betreffende vereisten wordt voldaan.

Lomitel onderhoudt diverse kwaliteitssystemen.

Veilig graven is eveneens een belangrijk thema. Want schade is niet alleen kostbaar, maar het kan ook leiden tot uitval van vitale voorzieningen. Om veilig te graven, maakt Lomitel gebruik van digitale gegevens van kabels en leidingen.