Privacy/AVG

Lomitel Zuid B.V., Edisonweg 21A, 6101 XJ Echt, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij Lomitel zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lomitel verwerkt persoonsgegevens in verband met onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ook worden gegevens verwerkt, die door overheidsregelgeving worden verlangd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam en adresgegevens
Uw naam wordt opgeslagen omdat we u nu eenmaal liever niet aanspreken met een klantnummer. Uw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of te weten waar we bijvoorbeeld een aansluiting moeten realiseren.

E-mailadres en telefoonnummer
We bewaren uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat het mogelijk is om contact op te nemen over een opdracht of diensten die u afneemt. Uw e-mailadres kunnen we ook gebruiken om u via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij Lomitel. Uiteraard kunt u zich altijd uitschrijven.

IP-adres
Bij sommige diensten bewaren we IP-adressen, bijvoorbeeld om te zien vanaf welk IP-adres is ingelogd. Ook kan het voor betere beveiliging worden gebruikt, door toegang te beperken tot geregistreerde IP-adressen.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens, zoals rekeningnummer en naam als rekeninghouder op in verband met verwerking van betalingen. Voor de verwerking van je betalingen zetten we soms ook andere partijen in die betalingen voor ons verwerken.

Overige gegevens die Lomitel verwerkt
We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat met name om de volgende gegevens.

Werkgerelateerde persoonsgegevens
Bij sollicitaties willen we graag weten wat de sollicitant te bieden heeft. Dit checken we aan de hand van gegevens zoals, CV, motivatiebrief, portfolio of ingezonden sollicitatieopdracht. We zullen deze persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen in het geval van een afwijzing.

Serverlogs
Maak u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over de verbinding met onze servers. Het gaat hier om gegevens als uw IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via storingsmeldingen, social media berichten, via e-mail en dergelijke aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lomitel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Lomitel) bij betrokken is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens eventueel verwerken in verband met onze diensten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lomitel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of dergelijke technieken
Lomitel gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookies. Geen analytische cookies die eventueel inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld eventuele voorkeursinstellingen. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser altijd verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lomitel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lomitel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen een bewijs van uw identiteit met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lomitel wijst u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lomitel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit wordt gedaan door eventueel bestanden te versleutelen en door het toepassen van z.g. best practices voor wat betreft het beveiligen tegen ongewenste toegang, zowel fysiek als via netwerkverbindingen. Ook worden beveiligde verbindingen (zoals SSL of TLS) gebruikt wanneer via die verbindingen persoonsgegevens worden getransporteerd.

Contactgegevens
Lomitel Zuid B.V.
Edisonweg 21A
6101 XJ ECHT
www.lomitel.nl
T +31 (0)475 410461

Versie 25 mei 2018